Referenčné zariadenia


Naše zariadenia slúžia zákazníkom v rámci celej Európy, Ázie a to najmä v : SR, ČR, Rusku, Poľsku, Bielorusku, Lotyšsku, Macedónsku, Chorvátsku, Srbsku, Kazachstane, z ktorých vyberáme:

Realizácie v rokoch 2005 – 2009


Uralchimplast N.Tagiľ
- Termoolejová kotolňa EKOMAT
Chemosvit Svit
- Termické spaľovacie zariadenie ENVITHERM
- Termoolejová kotolňa EKOMAT
Elektroizolit Choťkovo
- Termické regeneratívne spaľovacie zariadenie ENVITSZ
- Termoolejová kotolňa EKOMAT
Makpetrol Skopje
- Termoolejová kotolňa EKOMAT
- Spalovňa kvapalnej biomasy na báze glykolu ENGLYCO
Europamil Vukovar
- Termoolejová kotolňa EKOMAT
- Spalovňa kvapalnej biomasy na báze glykolu ENGLYCO
FAM Krušovac
- Termoolejová kotolňa EKOMAT
- Spalovňa kvapalnej biomasy na báze glykolu ENGLYCO
Slovnaft Bratislava
- Termické regeneratívne spaľovacie zariadenie ENVITHERM
- Termoolejový ohrevný a chladiaci systém ENVIREG
Moneta S Trebišov
- Termické regeneratívne spaľovacie zariadenie ENVITHERM

Realizácie v rokoch 1990 – 2004


Elektrokarbon Topoľčany
- Ekologizácia výroby uhlíka
Izomat Nová Baňa
- Ekologizácia výroby minerálnych izolácií
Orsil Častolovice
- Ekologizácia výroby minerálnych izolácií
Gumon Bratislava
- Stroj na výrobu bandážovacej pásky ENVIBAND
- Rekonštrukcia termickej spaľovne ITAS
- Katalytické spaľovacie zariadenie ENVIKAT
- Rekonštrukcia natieracieho stroja IMPLA
- Horúcovodná kotolňa EKOMAT
Gumotex Břeclav
- Katalytické spaľovacie zariadenie ENVIKAT
Silnice Jihlava
(COLAS GROUP)
- Termoolejové kotolne EKOMAT
Slovasfalt Bratislava
(STRABAG)
- Termoolejové kotolne EKOMAT
JCP Štúrovo
(ICOPAL)
- Sušička piesku ENVITOP
- Plynofikácia termoolejových kotlov
- Spaľovňa plynných a kvapalných odpadov ENVITSZ